TIETOSUOJASELOSTE

Tämä seloste koskee avenadesign.fi verkkosivua. Avena Design

1. Rekisterin ylläpitäjä
Avena Design Tmi
2420765-5
Suvi Voutilainen
Kiekkomäentie 149
06500 Porvoo

2. Rekisteröidyt
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, tilausten käsittely ja asiakassuhteiden sekä tilauksien hoitaminen.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

4. Henkilötietojen kerääminen
Seuraavanlaisia henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:
• nimi
• osoite
• y-tunnus
• sähköposti
• puhelinnumero
• tietoja laitteestasi
• maantieteellinen sijainti
• selaimen tyyppi ja versio
• tietoja sivuilla vierailustasi ja sivuston käytöstäsi
• sivulla vierailun pituus
• nähdyt sivut
• sivuston navigointipolut
• Sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet
• kaikki sivustomme kautta tai sähköpostitse lähettämäsi viestinnän sisältämiä tietoja. Viestin sisältä ja metatiedot.
• Kaikki tiedot, mitkä toimitat meille suulllisesti tai kirjallisesti.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen suvi@avenadesign.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: suvi@avenadesign.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Avena Design TMI:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
• henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät
Sivustomme käyttää Google Analytics -analytiikkatyökalua. Verkkolaskutuspalvelu Verkkolaskut.fi kautta hoidamme laskutustamme.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Hyvin suunniteltu yrityksen visuaalinen ilme tuo uskottavuutta.

Avena Design

040 5472758

suvi(at)avenadesign.fi

© Avena Design 2024 / All rights reserved

Tietosuojaseloste