3 toukokuun, 2022

Palvelun muistijäljen jättää aina tunne 

Kuinka minä haluan palvella asiakkaita? Kuinka palveluprosessi etenee? Monesti asiakkaat miettivät graafista suunnittelua ostaessaan, että miten nyt edetään. Haluan itse tarjota selkeän palveluprosessin, joka helpottaa asiakasta myös jo etukäteen, kun hän tietää kuinka edetään.

Hyvä asiakaspalvelu ei ole vain sitä, että asiakas saa nopeasti ja tehokkaasti sitä mitä haluaa. Hyvällä asiakaspalvelulla jätetään ihmiselle tunnemuistiin positiivinen jälki. Graafisen suunnittelun palvelussa jälki syntyy siitä, kun asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja otetuksi huomioon. Olen aina pitänyt lausahduksesta ”palvele asiakasta niin kuin haluaisit sinua palveltavan”. Tämä on hyvä ohjenuora aina kun puhutaan asiakaspalvelusta ja sen laadusta. Jokainen meistä haluaa tulla palvelluksi.

Olen itse tunneihminen, ja minulle on tärkeää että myös asiakkaalla on hyvä tunne hänen ottaessaan minuun yhteyttä. Haluan myös että hyvä tunne jatkuu koko palveluprosessin ajan. Graafisen suunnittelun työssä on erilaisia vaiheita, ja siksi halusin tehdä kuvattavan prosessin, jonka kautta heti tietää mitä tulee tapahtumaan ollessaan yhteydessä minuun. Koen myös sen lisäävän oman työni vastuullisuutta.

Jokainen palveluprosessi on yksilöllinen

Jokainen uusi työ vaatii yksilöllistä tekemistä juuri tälle asiakkaalle. Teen kuitenkin aina tietyt vaiheet palvelun osalta. Oleelliset vaiheet ovat

1. Kuuntelen. Tämä on tärkein asia asiakasprosessin edetessä. Minun on kuunneltava toiveet, yrityksen tai yrittäjän tarinaa, tavoitteita sekä perehdyttävä oikeasti yrityksen liiketoimintaan, jos aion tehdä hyvää työtä.

2. Kysyn. Kysyn lisää aina kun kaipaan lisätietoa. Kysyn yritystoiminnasta, tavoitteista ja tarpeista, jotta ymmärrän oikeasti mitä halutaan. Saatan myös kysyä budjettia, jotta saamme suoraan rakennettua oikeanlaisia ratkaisuja.

3. Tarjoan. Teen aina asiakkaalle tarjouksen, jolloin ei jää mitään epäselvää. Kumpikin osapuoli tietää mitä ollaan tekemässä.

4. Teen hahmotelmat, vedokset, joiden perusteella lähdetään eteenpäin. Yhdessä keskustellen näiden pohjalta päästään hyvin etenemään.

5. Työstän eteenpäin. Yhdessä keskusteltujen vedosten perusteella lähden tekemään työn seuraavan vaiheen. Halutut muutokset ja ajatukset muovataan seuraavan vaiheen vedoksiin. Sisällytän yleensä aina tarjoukseeni 2-3 korjauskierrosta hieman työstä riippuen.

6. Keskustelen. Keskustelen aina onko projekti edennyt suunnitellusti ja miltä lopputulos on asiakkaan mielestä tuntunut.

7. Käyn vuoropuhelua koko projektin ajan. Graafinen suunnittelu on minun mielestäni aina vuoropuhelua asiakkaan ja suunnittelijan välillä. Sitä kautta saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Asiakas tuntee aina oman liiketoimintansa parhaiten. Hän on oman alansa asiantuntija. Minä taas olen oman alani osaaja, ja voin antaa ideoita ja ajatuksia. Tuloksen täytyy kuitenkin olla sellainen, että asiakas kokee sen hyödylliseksi ja toimivaksi ratkaisuksi. On tyytyväinen lopputulokseen. Minun tehtäväni on auttaa asiakasta hänen liiketoimintansa visualisoinnissa ja näkyvyyden rakentamisessa. Tämä ei onnistu ilman vuoropuhelua. Ilman, että ymmärrän asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita. Tämän takia koen palveluprosessin omassa työssäni olevan todella tärkeä osa onnistunutta kokonaisuutta.


Mikäli sinä tarvitset apua, ole yhteydessä! Käydään yhdessä vuoropuhelua sinun liiketoimintasi kehittämiseksi.

Aiempia artikkeleita

Kuinka valita medioista parhain?

Kuinka valita medioista parhain?

Mikäli haluat asiakkaita, liidejä, kauppaa, näkyvyyttä ja tunnettavuutta on toisinaan kaivettava hieman säästöpossusta...